صفحه اصلی

شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی

شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی

شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی

با یک دهه پشتوانه علمی و عملی، با بهره‌گيري از كليه روش های نوين تحکیم بستر و اصلاح خاك، نظير اجراي ريزشمع (Micropile)، شمع (Pile)، ميخ‌كوبي ديواره‌ها و گودها (Nailing)، حفاري و تزريق دوغاب سيمان (Grouting)، تزريق پرفشار (Jet Grouting)، تراكم ارتعاشي (Vibro Compaction)، اجرای ستون هاي سنگي (Stone Columns)، اختلاط عميق خاك (Deep Soil Mixing) و ... ، متناسب با شرايط هر پروژه، نسبت به بررسي و انتخاب روش بهينة فني، اقتصادي و اجرايي اقدام نموده و با دارا بودن مجموعه كاملي از تجهيزات و ماشين آلات، گزينه منتخب را اجرا مي‌نمايد. بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و نیز تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب، امكان ارائه خدمات مشاوره مهندسي در عرصه مطالعات و كاوش هاي ژئوتكنيك و مكانيك خاك (Site Investigation) و كليه تحليل ها و طراحي‌هاي ژئوتكنيكي را نیز فراهم نموده است.

دانش علمی و فنی در کنار تجربه ی اجرایی، مدیریتی و قراردادی، تیم فنی مهندسی "شرکت سامان پی" را به گروهی قابل اعتماد، جهت واگذاری کلیه مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجرا، و نیز مدیریت و نظارت راهبردی پروژه های عمرانی ـ  ژئوتکنیکی تبدیل و انجام موفقيت‌آميز بسياري از پروژه‌هاي متنوع طرح و اجراي بهسازي خاك را تضمین نموده است.